Kõne arengu toetamiseks kasuta beebiga suheldes kehakeelt

Oleme rääkinud oma postitustes liigutuste ja liikumise tähtsusest lapse üldises ja kõne arengus. Lapsele peaks andma võimaluse end liigutada alates sünnist, näiteks, pane laps mängutekile, kus tal on selleks ruumi. Sel moel võimaldad tal arendada rütmitunnetust ja kasutada kehakeelt. Kehakeel on tähtis ka vanema suhtluses lapsega. Naeratused, näoilmed, erinevad liigutused, peitmine jne köidavad lapse tähelepanu, […]

Liisusalmid kõne arendamiseks

Beebidele, väikelastele ja ka suurematele lastele meeldivad kordused, loendamine, helimotivatsiooniga sõnad, tähenduseta sõnad, sõnamäng. Kõike seda leidub küllaga liisusalmides, mida kasutatakse rolli määramiseks laste mängudes. Vanemad hakkasid liisusalme kasutama beebisuhtluses mängitamiseks, hüpitamiseks, kiigutamiseks, aidates nii kaasa lapse rütmitaju, motoorika, peenmotoorika, peaaju koore töövõime arengule ja seega lapse kõne arengule. Kõik tegevused peavad vastama lapse arengutasemele […]

Kuidas beebi suhtleb?

Rääkisime kogemuse ja harjutamise tähtsusest beebi kõne arengus, motoorika ja nägemise arendamise tähtsusest. Vaatame täna lähemalt beebide suhtlemise oskust, rütmitunnet, intonatsiooni, hääle valjuse ja kõrguse tähtsust selle kujunemisel. Vastsündinu – 3 elukuu (tunnetuslik suhtlus) Jälgides beebit virgeajal näeme käte-jalgade rütmilisi liigutusi, mida õige varsti saadavad häälitsused. Kui laps ei saa rütmiliste liigutustega häälitsust saata, jääb […]

Mida laps NÄEB KUULEB KATSUB MAITSEB – seda ta ka räägib!

Jätkame täna selgitustega teemal: milline on lapse teekond sõnani ning millised tegevused teda sellel teel aitavad? Käe ja silma koordinatsiooni roll Oleme rääkinud vastsündinu suutlikkusest keskenduda korraga üksikutele objektidele ning alates pooleaastasest vanusest mitmele objektile. Lapsi huvitab nende lähiümbrus ja kasutuses olevad asjad-esemed. Meie ülesanne on äratada tema huvi kõige selle vastu. Huvi toidab eelkõige […]

Kooliks valmistumine algab lapse sünnist!

Oma postitustes oleme rääkinud lapse kõne arengu eeldustest: motoorikast (üldine lihaste areng), peenmotoorikast (käeline areng), mängust, mänguasjadest ja raamatutest imikueas. Varsti jätkame sellel teemal, aga miks me nüüd äkki räägime kooliks valmistumisest? Aga sellepärast, et lapse areng on sünnist saati pidev õppimise protsess ja vanemad tegelevad selle arengu toetamisega järjepidevalt. Muidugi arenevad lapsed niikuinii, eriti […]

Mäng ja kõne areng lapse esimesel elukuul

Rääkisime eelmises postituses põgusalt mängu vajalikkusest ja mänguasjade valikust beebide motoorika ja kõne arengus. Järgmistes postitustes püüame leida vastust küsimusele – kuidas mängida alla aastase lapsega moel, et laps saaks füüsiliselt ja vaimselt harmooniliselt areneda. Kuna esimesel eluaastal teeb laps oma arengus hiigelsuure hüppe – iga järgmine elukuu lisab uusi füüsilisi ja vaimseid oskusi, siis […]

Kuidas aidata kaasa lapse kõne arengule?

Keskkonna avardumine Kui eelmine postitus rääkis sellest, millal on õige aeg alustada lapse kõne arendamisega ning keskendus kuni viiekuustele lastele, siis selles postituses tuleb juttu pooleaastastest ja vanematest lastest. Kuuekuuselt hakkab laps oma tähelepanu jagama, mis tähendab tema jaoks keskkonna avardumist. Ta jälgib huviga oma ümbrust, inimesi, mänguasju. Sellises vanuses laps istub, pöörab end seljalt […]

Millal on õige aeg alustada lapse kõne arendamisega?

Kindlasti mitte siis, kui oleme hakanud muretsema lapse vähese kõne pärast kahe või kolme aasta vanuses – siis pannakse juba diagnoose kõneraviks. Vanemad saavad seda ennetada targa tegutsemisega. Kuigi kõik lapsed on erinevad, on neis võimas arengu potentsiaal, mida ei tohi maha magada – mida noorem laps, seda kiiremini ta areneb ja rohkem vastu võtab. […]