Uncategorized

Kooliks valmistumine algab lapse sünnist!

Oma postitustes oleme rääkinud lapse kõne arengu eeldustest: motoorikast (üldine lihaste areng), peenmotoorikast (käeline areng), mängust, mänguasjadest ja raamatutest imikueas. Varsti jätkame sellel teemal, aga miks me nüüd äkki räägime kooliks valmistumisest? Aga sellepärast, et lapse areng on sünnist saati pidev õppimise protsess ja vanemad tegelevad selle arengu toetamisega järjepidevalt. Muidugi arenevad lapsed niikuinii, eriti kui keskkond ja head suhted täiskasvanutega seda soosivad, kuid teadliku tegevuse ja arendamisega saame palju rohkem lapse heaks ära teha. Kui viitsime vaeva näha, on lapse kooliaeg talle ja vanematele kergem ja rõõmsam. Kodukeskkonna kvaliteet võib mõjutada lapse toimetulekut lasteaias või koolis.

Keskendumisvõime

Vanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad on mures laste vähese keskendumisvõime pärast. Keskendumist saab õppida ja harjutada imikueast: kõigepealt silmside loomisega lapsega. Sellega toetame ka lapse silmade arengut: võtame lapse pea õrnalt käte vahele ja püüame tema pilku. Silmside on tähtis kogu lapse kasvamise jooksul – lapsega rääkides vaatame talle silma. Kui laps on silma vaatama harjunud, loob ta ka õpetajaga silmside. Keskendumise eelduseks on nägemistaju (optiline taju) harjutused, silma ja käe koostöö, häälikute tajumine sõnas jne. Keskendumisele aitavad kaasa lapse operatiiv- ja verbaalmälu treenimine, mõtlemise arendamine.

Mõtlemise arendamine

Sedagi saab arendada algusest, näiteks, andes lapsele kätte algul ühe klotsi (ümmarguse) sama- kujulisse auku panemiseks. Hea on alustada ühest kujundist korraga. Edasi juba lisame samm-sammult erinevaid kujundeid. Mõtlemist arendavad loendamine, võrdlemine, järjestamine, rühmitamine, sarnaste ja erinevate leidmine jne.

Operatiivmälu mahu treenimine

Kõige lihtsam on seda päris alguses teha piltide abil. Näitame imikule ~20 cm kauguselt must-valgeid pilte, edasi eristab ta punast värvi ja siis üsna kiiresti vikerkaare värve. Kuni kuuenda kuuni suudab laps keskenduda ühele objektile, sealt edasi areneb jagatud tähelepanu. Näitamiseks-vaatamiseks sobivad kodukeskkonna ja lähiümbruse pildid. Nendeks eesmärkideks sobivad meie papiraamatud “Esimesed sõnad minu ümber ja “Sõnad minu päevas“.

Verbaalmälu treenimine

Näidates raamatut “Esimesed sõnad minu ümber nimetame pildil olevaid asju ja esemeid, ütleme, mis värvi need on. Lõpuks räägime lapsele iga pildi kohta lihtsa lause selle kohta, milleks seda eset vaja on. Veel suuremale lapsele saab nende lihtsate piltidega rääkida tema päevast (esemed piltidel on järjestatud päeva tegemiste järgi). “Sõnad minu päevas” aitab kaasa lugemise arengule – temaatilistele piltidele on lisatud ka trükitähtedega sõnad. Sõnu nimetades arendame häälikute tajumist sõnas, mis häälik on alguses, mis lõpus jne. Nimelt on teadlased kindlaks teinud, et pooleaastased lapsed, kellele on selliseid sõnadega pilte sageli näidatud ja nimetatud, hakkavad varem lugema. Pidid peaksid olema lapse lähiümbrusest – sellised, mida ta ka tegelikus elus näeb. Nii et kuuekuuselt lugema!